Online kurzy

Paliativní péče

Online kurz

Základy paliativní péče v kontextu doprovázení umírajícího

Termín: 28.03.2024

KURZ JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN. MŮŽETE VYUŽÍT ČERVNOVÝ TERMÍN KURZU ZDE

Informace ke kurzu

Kurz začíná v 9:00. Anotaci kurzu naleznete zde nebo níže. Kurz je akreditován
na 8 vyučovacích hodin.

Přihlašovací údaje ke kurzu budou zaslány na uvedený e-mail v den konání vzdělávací akce nejpozději v 8:00 hod. Školení probíhá přes aplikaci Telekonference.eu. Není třeba mít nikde účet, přihlášení je intuitivní.

Osvědčení je zasláno e-mailem objednateli po vyplnění evaluačního dotazníku účastníkem.

Daňový doklad obdrží účastníci nejpozději v den konání semináře. V případě neúčasti se vložné nevrací, ale je možné poslat náhradníka (v tomto případě je nutné zaslat údaje o náhradníkovi).

Variabilní symbol bude zaslán společně s fakturou po objednávce školení na e-mail vysílající organizace. Objednávky provádějte níže.

Cena kurzu je 1.500,- Kč/účastník.

V případě přihlášení 5 a více účastníků z jedné organizace je cena 1.250,- Kč/účastník.

Objednávka kurzu

Prosíme o vyplnění všech položek. Pokud přihlašujete více účastníků, zašlete hromadně níže požadované informace na e-mail info@eduform.cz.

Základy paliativní péče v kontextu doprovázení umírajícího

Účastník kurzu se seznámí se základy, principy a specifiky paliativní péče. Kurz volně, ale nepřímo, navazuje na kurz Doprovázení umírajícího. Je zaměřený i na možnosti aplikace paliativní péče přímo v sociálních službách, ať už se jedná o služby terénní, ambulantní nebo pobytové. Účastníkům bude sděleno, komu je paliativní péče určena, kdo na ni má a nemá "nárok", jak probíhá práce v multidisciplinárním týmu. Celým kurzem budou rezonovat slova důstojnost, autonomie, kvalita, péče o umírajícího a jeho rodinu.


Absolvent kurzu se orientuje v problematice paliativní péče, vnímá všechny 4 aspekty: fyzický, psychologický, sociální a duchovní aspekt. Seznámí se, jaký je komplexní přístup k umírajícím v institucionální a domácí péči. Na kurzu si sdělí informace, jak uspokojit potřeby umírajícího a jak k těmto lidem přistupovat. V kurzu si účastníci utříbí názory a pohled na koncept dobré smrti a paliativní a hospicovou péči. V posledním výukovém bloku budou probírat, jak pečovat o rodinu a pozůstalé, kteří přišli o rodinného příbuzného, popř. si sdělí vlastní pracovní zkušenosti s pomocí rodině.