Pomáháme
Veřejný závazek

Již jsme přispěli:

Educante:                           https://www.educante.cz/

Domov Betlém:                  https://www.betlem.org/

Patron dětí:                         https://patrondeti.cz/

Ratolest Brno:                     https://www.ratolest.cz

Domovinka Němčičky:       https://domovinka.nemcicky.cz/

Dům dobré vůle                 https://krnov.charita.cz/dum-dobre-vule-zary/

Veřejný závazek

Eduform.cz se zaměřuje zejména na vzdělávání v sociální oblasti. Sociální sféra je sférou vzájemné pomoci, podpory a snahy ve prospěch druhých.

Jelikož si vážíme práce v sociální oblasti, je naším záměrem část zisku z realizovaných vzdělávacích aktivit navracet zpět.

Proto 15 % ze zisku Eduform.cz putuje vždy adresně jednotlivci, komunitě nebo organizaci, která se zasazuje o to, aby se znevýhodněným na cestě životem kráčelo lépe.