Pomáháme

Veřejný závazek

Již jsme přispěli:

Educante:                           https://www.educante.cz/

Domov Betlém:                  https://www.betlem.org/

Patron dětí:                        https://patrondeti.cz/

Ratolest Brno:                    https://www.ratolest.cz

Domovinka Němčičky:       https://domovinka.nemcicky.cz/

Dům dobré vůle:                https://krnov.charita.cz/dum-dobre-vule-zary/

Pontis Šumperk o. p. s.:     https://www.pontis.cz/

DOČASKY.CZ:                    https://docasky.cz/cs/

Charita Český Těšín:          https://ceskytesin.caritas.cz/ 

Člověk v tísni:                     https://www.clovekvtisni.cz/

Mob. hospic Ondrášek:      https://mhondrasek.cz/cz

Cesta domů:                       https://www.cestadomu.cz/

Chapananga z. s.:               https://www.chapananga.cz/

Charita Břeclav:                  https://breclav.charita.cz/

SOS kočky Hodonín:           https://kocky-hodonin.estranky.cz/

Strom života:                       https://zivotastrom.cz/

Centrum Máte na víc:          https://matenavic.com/ 

Domov pro Julii:                  https://www.dumprojulii.com/

Nocleženky:                        https://www.darujme.cz/projekt/196

Hospic Ledax:                     https://www.ledaxsluzby.cz/

Paliativní sanitka:                https://www.darujme.cz/projekt/1206563

Klára pomáhá:                    https://www.klarapomaha.cz/

Marpánek:                          https://nadejepromarpanka.cz/ 

Veřejný závazek

Eduform.cz se zaměřuje zejména na vzdělávání v sociální oblasti. Sociální sféra je sférou vzájemné pomoci, podpory a snahy ve prospěch druhých.

Jelikož si vážíme práce v sociální oblasti, je naším záměrem část zisku z realizovaných vzdělávacích aktivit navracet zpět.

Proto 15 % ze zisku Eduform.cz putuje vždy adresně jednotlivci, komunitě nebo organizaci, která se zasazuje o to, aby se znevýhodněným na cestě životem kráčelo lépe.