Svéprávnost

Pečujeme o osobu omezenou ve svéprávnosti

Pečujeme o osobu omezenou ve svéprávnosti (akreditace MPSV)


Obsah kurzu je zaměřen na problematiku opatrovnictví a omezení svéprávnosti z pohledu sociálních služeb. Může osoba omezená ve svéprávnosti podávat stížnosti? Podepisuje individuální plán péče? Může přebírat hotovost? Jaká je role opatrovníka ve vztahu k sociální službě? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovanců? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníků? A jaká je role sociální služby v kontextu opatrovnictví?

To jsou všechno otázky, se kterými se pracovníci v sociálních službách setkávají denně. Kurz v teoretické rovině vysvětluje jednotlivé pojmy, paragrafy a instituty s odkazem na praxi v sociální oblasti s důrazem na standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s právní úpravou svéprávnosti a opatrovnictví v zákoně č. 89/2012 Sb., novém občanském zákoníku v kontextu teorie a praxe v sociálních službách.

Účastníci získají základní orientaci v problematice opatrovnictví a svéprávnosti, porozumí základním pojmům, vědí, proč institut opatrovnictví vznikl a jak může osoby s duševní poruchou chránit. Účastníci kurzu disponují znalostmi, kdy může klient omezený ve svéprávnosti jednat samostatně, kdy je potřeba přivolat opatrovníka. Pracovník zná rozsah zastupování a výkonu opatrovnictví v návaznosti na práva a povinnosti opatrovníka/opatrovance. Absolventi též získají informaci o detenčním řízení v sociálních službách.

Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2023/1345-SP/PC/PP/VP, časová dotace 6 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Svéprávnost a omezení svéprávnosti:

 • Právní osobnost a svéprávnost,
 • právní jednání,
 • omezení soudem a soudní řízení.

2. Opatrovník a jeho povinnosti:

 • Povinnosti vůči opatrovanci
 • správa jmění.

3. Opatrovnická rada:

 • Vznik rady a její funkce,
 • souhlas s neběžným právním jednáním,
 • kontrola (veřejného) opatrovníka.

4. Alternativy k omezení svéprávnosti:

 • Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti,
 • předběžná prohlášení a zastoupení členem domácnosti,
 • nápomoc při rozhodování, dříve vyslovená přání.

5. Neplatnost právního jednání a jednání opatrovance:

 • Důvody neplatnosti a následky,
 • jednání vůči osobě omezenou ve svéprávnosti,
 • samostatné právní jednání.

6. Detence v sociálních a zdravotních službách

 • Informovaný souhlas, hospitalizace bez souhlasu, omezovací prostředky,
 • práva pacienta, řízení o detenci, podávání informací.

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnut školicí materiál. Cena platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.