Doprovázení umírajícího

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky doprovázení umírajího (akreditace MPSV)

Odmalička se učíme, že smrt je něco, co se nás netýká. Smrt je před námi (dětmi) ukrývána a je tabuizována. Totéž se děje i s umíráním, což je fáze života úzce směřující ke smrti a smrti předcházející. Někdo umírá několik let, někdo skoná náhle. Co je vlastně lepší?Smrt a umírání se dotýká všech živých tvorů. Stále však o této významné životní etapě nemáme dostatek informací, bojíme se o ní hovořit, bojíme se být na blízku lidem, kteří umírají. Aby mohli pracovníci skutečně doprovázet umírajícího bezpečně (pro pracovníka a umírajícího), musí disponovat určitými znalostmi a dovednostmi.

Tento vzdělávací program si klade za cíl umožnit základní vhled do této problematiky, ukázat pohled umírajícího a nastínit postupy, kterými by se měli pracovníci řídit tak, aby odchod klienta byl co nejdůstojnější pro něj i pro pracovníka. Účastníci budou rozumět modelům dle Elisabeth Kübler - Rossové, budou schopni rozeznávat jednotlivé fáze umírání a i jejich adekvátní reakce na ně. Seminářem se linou otázky k zamyšlení, které mohou pomoci pracovníka více "ukotvit" v otázce umírání v osobní rovině. Jedině pracovník, který má sám vyřešený vztah k umírání, může být skutečnou oporou v nejtěžších chvílích života, na sklonku života.

Účastníci získají základní orientaci ve fázích umírání, v tom, jak účinně pomáhat v jednotlivých fázích. Zjistí, jak je důležitá práce se sebou samým pro účelnou pomoc. Program se nevyhýbá též práci se strachem, konkrétně se strachem při umírání. Absolvent zná základní techniky a metody pro práci s umírajícím, je seznámen s tím, jak pomáhat. Vnímá umírání z roviny fyzické, ale i z emocionální. Dokáže vnímat též potřeby rodiny umírajícího.

Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2023/1344-SP/PC, časová dotace 6 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb/online prostředí

Program:

1. Umírání jako přirozený cyklus:

 • Životní cyklus člověka,
 • umírání a smrt,
 • mnoho pohledů na jednoho umírajícího.

2. Smrt a umírání:

 • Ve škole nás o ní neučí,
 • strach z umírání,
 • práce se strachy v sobě i v druhých.

3. Rady o pomoci umírajícím:

 • Přirozenost a uvolnění,
 • eliminace napětí a empatie,
 • vyjádření emocí,
 • desatero pomoci umírajícím.

4. Umírání z fyzického hlediska:

 • Odcházení smyslů, změna vnímání světa.

5. Fáze umírání dle E. Kübler Ross:

 • Popírání, izolace, zlost, smlouvání, deprese, přijetí a naděje.

  6. Rodina umírajícího

  • Fáze u pozůstalých a doprovázení rodiny,
  • poslední rozloučení.

  Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  Cena je smluvní. V ceně je zahrnut školicí materiál. Cena platí v případě prezenčního školení při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

  Osvědčení:

  Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.

                              Objednejte si naše služby

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.