Syndrom vyhoření

Jak hořet (ale nevyhořet) v sociálních službách

JAK HOŘET (ALE NEVYHOŘET) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (akreditace MPSV)

Kurz je zaměřen po teoretické i praktické části zejména na mechanismy rozpoznání příznaků počínajícího i již probíhajícího syndromu vyhoření, který může vyústit v krizi nejen v profesním životě. Syndrom vyhoření nemá negativní dopad pouze na pracovníka samotného, ale i na jeho vztah ke klientům, k zaměstnavateli, k profesi samotné, ale stejně tak na soukromý život. Příčiny, "léčba" i samotné možnosti prevence jsou zejména pro pracovníky v sociálních službách mnohdy neznámé. Pracovníci si v kurzu zmapují své aktuální postavení na přímce syndromu vyhoření, budou jim předány i názorně ukázány konkrétní metody, jak syndromu vyhoření předcházet a jak ho léčit. Kurz lze rozdělit část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části budou účastníkům kurzu předány dosud známé poznatky o syndromu vyhoření, v části praktické si pak účastníci vyzkouší některé metody prevence syndromu.

Účastníci získají základní orientaci v příčinách vzniku syndromu vyhoření, porozumí základním pojmům. Zjistí, kdo je syndromem vyhoření nejvíce ohrožen a orientují se ve fázích syndromu vyhoření. Prostřednictvím testu zjistí svůj aktuální stav vyhoření. Seznámí se s přínosem psychohygieny, s možnými preventivními opatřeními, budou znát základní druhy léčby.


Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2023/1343-SP/PC, časová dotace 6 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Definice syndromu vyhoření:

 • Co je a co není syndrom vyhoření, základní pojmy,
 • přehled činitelů syndromu, rizikové profese,
 • faktory ovlivňující jeho vznik.

2. Příznaky syndromu vyhoření:

 • Vyčerpání, odcizení, pokles výkonnosti, nízká produktivita, ztráta nadšení.

3. Fáze syndromu vyhoření:

 • Nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření.

4. Test syndromu vyhoření:

 • Zjištění aktuálního stavu na přímce syndromu vyhoření.

5. Prevence a psychohygiena:

 • Přehled rizikových faktorů a jejich protiopatření,
 • nadhled a stres,
 • osobní cíle, relaxace, strava a pohyb.

6. Léčba

 • Odborné metody (KBT, logoterapie, psychoterapie),
 • osobní metody.

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnut školicí materiál. Cena platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.