Online kurzy

Doprovázení umírajícího

Online kurz s akreditací MPSV

Úvod do problematiky doprovázení umírajícího

Termín kurzu není aktuálně vypsaný

Informace ke kurzu

Kurz začíná v 9:00. Anotaci kurzu naleznete zde nebo níže.

Přihlašovací údaje ke kurzu budou zaslány na uvedený e-mail v den konání vzdělávací akce nejpozději v 8:00 hod. Školení probíhá přes aplikaci Telekonference.eu. Není zde potřeba mít uživatelský účet, k připojení ke školící místnosti se dostanete příjemnou a jednoduchou cestou (proklik na odkaz, který bude zaslán na e-mail).

Osvědčení je zasláno e-mailem objednateli po vyplnění evaluačního dotazníku účastníkem. Kurz je akreditován na 6 vyučovacích hodin.

Daňový doklad obdrží účastníci nejpozději v den konání semináře. V případě neúčasti se vložné nevrací, ale je možné poslat náhradníka (v tomto případě je nutné zaslat údaje o náhradníkovi).

Variabilní symbol bude zaslán společně s fakturou po objednávce školení na e-mail vysílající organizace. Objednávky provádějte níže. Pokud budete mít více účastníků za jednu organizaci, je možné je přihlásit na e-mail: info@eduform.cz.

Cena kurzu je 1.500,- Kč/účastník.

V případě přihlášení 5 a více účastníků z jedné organizace je cena 1.250,- Kč/účastník.

Objednávka kurzu

Prosíme o vyplnění všech položek. Pokud přihlašujete více účastníků, zašlete hromadně níže požadované informace na e-mail info@eduform.cz.

Úvod do problematiky doprovázení umírajího (akreditace MPSV)

Odmalička se učíme, že smrt je něco, co se nás netýká. Smrt je před námi (dětmi) ukrývána a je tabuizována. Totéž se děje i s umíráním, což je fáze života úzce směřující ke smrti a smrti předcházející. Někdo umírá několik let, někdo skoná náhle. Co je vlastně lepší?

Smrt a umírání se dotýká všech živých tvorů. Stále však o této významné životní etapě nemáme dostatek informací, bojíme se o ní hovořit, bojíme se být na blízku lidem, kteří umírají. Aby mohli pracovníci skutečně doprovázet umírajícího bezpečně (pro pracovníka a umírajícího), musí disponovat určitými znalostmi a dovednostmi.

Tento vzdělávací program si klade za cíl umožnit základní vhled do této problematiky, ukázat pohled umírajícího a nastínit postupy, kterými by se měli pracovníci řídit tak, aby odchod klienta byl co nejdůstojnější pro něj i pro pracovníka. Účastníci budou rozumět modelům dle Elisabeth Kübler - Rossové, budou schopni rozeznávat jednotlivé fáze umírání a i jejich adekvátní reakce na ně. Seminářem se linou otázky k zamyšlení, které mohou pomoci pracovníka více "ukotvit" v otázce umírání v osobní rovině. Jedině pracovník, který má sám vyřešený vztah k umírání, může být skutečnou oporou v nejtěžších chvílích života, na sklonku života.

Účastníci získají základní orientaci ve fázích umírání, v tom, jak účinně pomáhat v jednotlivých fázích. Zjistí, jak je důležitá práce se sebou samým pro účelnou pomoc. Program se nevyhýbá též práci se strachem, konkrétně se strachem při umírání. Absolvent zná základní techniky a metody pro práci s umírajícím, je seznámen s tím, jak pomáhat. Vnímá umírání z roviny fyzické, ale i z emocionální. Dokáže vnímat též potřeby rodiny umírajícího.


Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2019/1053-SP/PC, časová dotace 6 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb/online prostředí

Program:

1. Umírání jako přirozený cyklus:

 • Životní cyklus člověka,
 • umírání a smrt,
 • mnoho pohledů na jednoho umírajícího.

2. Smrt a umírání:

 • Ve škole nás o ní neučí,
 • strach z umírání,
 • práce se strachy v sobě i v druhých.

3. Rady o pomoci umírajícím:

 • Přirozenost a uvolnění,
 • eliminace napětí a empatie,
 • vyjádření emocí,
 • desatero pomoci umírajícím.

4. Umírání z fyzického hlediska:

 • Odcházení smyslů, změna vnímání světa.

5. Fáze umírání dle E. Kübler Ross:

 • Popírání, izolace, zlost, smlouvání, deprese, přijetí a naděje.

6. Rodina umírajícího

 • Fáze u pozůstalých a doprovázení rodiny,
 • poslední rozloučení.

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. V ceně je zahrnut školicí materiál.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.