Klient s duševním onemocněním jako klient sociální služby

Péče klienty s duševním onemocněním

KLIENT S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM JAKO KLIENT SOCIÁLNÍ SLUŽBY (akreditace MPSV)

Absolvent kurzu získá ucelenější vhled do problematiky klientů s duševním onemocněním. Získá informace o tom, co duševní onemocnění je, jak vzniká, jaké jsou nejčastější příznaky tohoto onemocnění. Dozví se také informaci, na základě čeho se duševní nemoci diagnostikují. V krátkosti kurz představuje nejčastější duševní onemocnění, jejich vznik, příčiny a možné projevy, jakožto i jejich léčbu a prognózu. Probírány budou nejznámější poruchy, především schizofrenie, deprese, závislosti a úzkosti. Účastník si díky kurzu osvojí metody práce, tak aby věděl, jak nejlépe s klientem s duševním onemocněním pracovat. Velká část je zaměřena zejména na case management a případovou práci, která je nejčastěji doporučována jako jedna z efektivních metod při práci s cílovou skupinou.

Po absolvování kurzu bude účastník kurzu vědět jak volit efektivní nástroje komunikace při práci s touto cílovou skupinou. Díky efektivní komunikaci a správným technikám lze předcházet krizovým situacím, ke kterým často dochází. Účastník kurzu také zjistí, co dělat, když se u někoho z klientů objeví panická ataka. Poslední téma kurzu účastníka informuje o službách, které jsou primárně určeny pro osoby s duševním onemocněním, tak aby pečující osoba věděla, kam lze v případě potřeby klienta odkázat.
Získané informace může uplatnit nejen při práci s cílovou skupinou osoby s duševním onemocněním, ale také například při péči o někoho blízkého ve svém okolí.


Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2024/0523-SP/PC/PP, časová dotace 6 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Klára Mimani

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Duševní onemocnění:

 • Vymezení pojmu,
 • vznik duševního onemocnění,
 • příznaky, 
 • orientace v základních pojmech.

2. Nejčastější poruchy a jejich možné projevy:

 • Schizofrenie,
 • deprese,
 • neurotické poruchy.

3. Jak s klientem s dušením onemocněním pracovat?

 • Metody sociální práce, 
 • case managment, 
 • případová práce.

4. Komunikace:

 • Jak efektivně komunikovat s klientem s duševním omezením,
 • desatero pro správnou komunikaci, 
 • čemu se při komunikaci snažit vyhnout.
5. Služby určené pro osoby s duševním onemocněním.


Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V domluvené ceně je zahrnut školicí materiál a platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.
Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.