Online kurzy

---

Informace ke kurzům

Kurzy začínají zpravidla v 9:00. Přihlašovací údaje ke kurzu jsou zasílány na uvedený e-mail v den konání vzdělávací akce nejpozději v 8:00 hod. Školení probíhá přes aplikaci Telekonference.eu. Není třeba mít účet, přihlášení je jednoduché a intuitivní.

Osvědčení je zasláno e-mailem objednateli po vyplnění evaluačního dotazníku účastníkem.

Daňový doklad obdrží účastníci nejpozději v den konání semináře. V případě neúčasti se vložné nevrací, ale je možné poslat náhradníka (v tomto případě je nutné zaslat údaje o náhradníkovi).

Variabilní symbol bude zaslán společně s fakturou po objednávce školení na e-mail vysílající organizace. Objednávky provádějte níže.

Jednotná cena online kurzů je 1.500,- Kč/účastník.

V případě přihlášení 5 a více účastníků z jedné organizace je cena 1.250,- Kč/účastník.

Objednávka kurzu

Pro objednávku kurzu využijte, prosím, přímo konkrétní kurz v rolovacím menu online kurzů.