O nás

PROFESIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ SERVIS

Snahou Eduform.cz je poskytování profesionálních akreditovaných kurzů zejména pro státní správu a samosprávu, školství a zejména pro sociální oblast.

Flexibilita, profesionalita a reakce na zpětnou vazbu nejsou jen prázdnými hesly, ale našimi hlavními zásadami a hybnými body.

Chceme, aby naše společnost reagovala na opravdové potřeby našich klientů, na opravdové potřeby Vás. Proto speciální sekci věnujeme zpětné vazbě. Budeme upřímně rádi za Vaše podněty, tipy a nápady pro další kurzy a semináře. Negativní zpětné vazby se nebojíme, vnímáme ji jako prostor pro naše zlepšení.

Kurzy neškolíme a nepřednášíme jen "technicky". Snažíme se, aby vědomosti a znalosti, které mají naši lektoři, byly předávány účastníkům zejména srdcem a také tak, aby účastníci po absolvování kurzů měli vše potřebné k dispozici - k aplikaci získaných vědomostí do praxe.

Kurzy nejsou tím jediným, čím se zabýváme. Baví nás i práce se standardy kvality sociálních služeb. Nabízíme revizi standardů kvality sociálních služeb. Jsme přesvědčeni, že je velmi důležitý pohled zvěnčí, který může přinést nové pohledy na vytvořené metodiky. Umíme se na Standardy kvality (dále jen SQ) podívat nejen pohledem nezávislé osoby, ale také pohledem uživatele, rodinného příslušníka či pracovníka.


E D U F O R M . C Z