Online kurz

Syndrom vyhoření

Online kurz s lektorem, který má autentickou zkušenost

Jak hořet (ale nevyhořet) v sociálních službách

Termín kurzu není aktuálně vypsaný

Informace ke kurzu

Kurz začíná v 9:00. Anotaci kurzu naleznete zde nebo níže. Kurz je akreditován
na 6 vyučovacích hodin.

Přihlašovací údaje ke kurzu budou zaslány na uvedený e-mail v den konání vzdělávací akce nejpozději v 8:00 hod. Školení probíhá přes aplikaci Telekonference.eu. Není třeba mít nikde účet, přihlášení je intuitivní.

Osvědčení je zasláno e-mailem objednateli po vyplnění evaluačního dotazníku účastníkem.

Daňový doklad obdrží účastníci nejpozději v den konání semináře. V případě neúčasti se vložné nevrací, ale je možné poslat náhradníka (v tomto případě je nutné zaslat údaje o náhradníkovi).

Variabilní symbol bude zaslán společně s fakturou po objednávce školení na e-mail vysílající organizace. Objednávky provádějte níže.

Cena kurzu je 1.200,- Kč/účastník.

V případě přihlášení 5 a více účastníků z jedné organizace je cena 1.000,- Kč/účastník.

Objednávka kurzu

Prosíme o vyplnění všech položek. Pokud přihlašujete více účastníků, zašlete hromadně níže požadované informace na e-mail info@eduform.cz.

Jak hořet (ale nevyhořet) v sociálních službách

Kurz je zaměřen po teoretické i praktické části zejména na mechanismy rozpoznání příznaků počínajícího i již probíhajícího syndromu vyhoření, který může vyústit v krizi nejen v profesním životě. Syndrom vyhoření nemá negativní dopad pouze na pracovníka samotného, ale i na jeho vztah ke klientům, k zaměstnavateli, k profesi samotné, ale stejně tak na soukromý život. Příčiny, "léčba" i samotné možnosti prevence jsou zejména pro pracovníky v sociálních službách mnohdy neznámé. Pracovníci si v kurzu zmapují své aktuální postavení na přímce syndromu vyhoření, budou jim předány i názorně ukázány konkrétní metody, jak syndromu vyhoření předcházet a jak ho léčit. Kurz lze rozdělit část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části budou účastníkům kurzu předány dosud známé poznatky o syndromu vyhoření, v části praktické si pak účastníci vyzkouší některé metody prevence syndromu.

Účastníci získají základní orientaci v příčinách vzniku syndromu vyhoření, porozumí základním pojmům. Zjistí, kdo je syndromem vyhoření nejvíce ohrožen a orientují se ve fázích syndromu vyhoření. Prostřednictvím testu zjistí svůj aktuální stav vyhoření. Seznámí se s přínosem psychohygieny, s možnými preventivními opatřeními, budou znát základní druhy léčby.