Paliativní péče

Základy paliativní péče v kontextu doprovázení umírajícího

Účastník kurzu se seznámí se základy, principy a specifiky paliativní péče. Kurz volně, ale nepřímo, navazuje na kurz Doprovázení umírajícího. Je zaměřený i na možnosti aplikace paliativní péče přímo v sociálních službách, ať už se jedná o služby terénní, ambulantní nebo pobytové. Účastníkům bude sděleno, komu je paliativní péče určena, kdo na ni má a nemá "nárok", jak probíhá práce v multidisciplinárním týmu. Celým kurzem budou rezonovat slova důstojnost, autonomie, kvalita, péče o umírajícího a jeho rodinu.
Absolvent kurzu se orientuje v problematice paliativní péče, vnímá všechny 4 aspekty: fyzický, psychologický, sociální a duchovní aspekt. Seznámí se, jaký je komplexní přístup k umírajícím v institucionální a domácí péči. Na kurzu si sdělí informace, jak uspokojit potřeby umírajícího a jak k těmto lidem přistupovat. V kurzu shlédnou účastníci film Hledání dobré smrti, o kterém budou poté diskutovat a formovat si vlastní názory na doprovázení umírajícího, koncept dobré smrti a paliativní a hospicovou péči. V posledním výukovém bloku budou probírat, jak pečovat o rodinu a pozůstalé, kteří přišli o rodinného příbuzného, popř. si sdělí vlastní pracovní zkušenosti s pomocí rodině.

Paliativní péče

Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo: A2021/0506-SP/PC/PP/VP, časová dotace 8 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Co je paliativní péče? :

 • Hlavní cíle,
 • specifika a zásady,
 • komu a jak je poskytována.

2. Domácí péče a péče v instituci:

 • Předpoklady, výhody a nevýhody,
 • Charta umírajících.

3. Kvalita života umírajících:

 • Oblast psychická,
 • oblast fyzická,
 • oblast sociální,
 • oblast spirituální. 

4. Model umírání v institucionálním prostředí a paliativní model umírání:

 • Model umírání v institucionálním prostředí,
 • ideální model, 
 • paliativní model umírání.

5. Uspokojování potřeb, rady o pomoci umírajícím:

 • Potřeby bio-psycho-socio-spirituální,
 • desatero pomoci umírajícím.

6. Péče o pozůstalé:

 • V institucionálním prostředí,
 • v domácím prostředí.

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Cena je smluvní a je v ní zahrnut školicí materiál. Cena platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.