Online kurz

Pečujeme o osobu omezenou ve svéprávnosti

Online kurz

Pečujeme o osobu omezenou ve svéprávnosti

Termín: čtvrtek 27.06.2024

Informace ke kurzu

Kurz začíná v 9:00. Anotaci kurzu naleznete zde nebo níže. Kurz je akreditován
na 6 vyučovacích hodin.

Přihlašovací údaje ke kurzu budou zaslány na uvedený e-mail v den konání vzdělávací akce nejpozději v 8:00 hod. Školení probíhá přes aplikaci Telekonference.eu. Není třeba mít nikde účet, přihlášení je intuitivní.

Osvědčení je zasláno e-mailem objednateli po vyplnění evaluačního dotazníku účastníkem.

Daňový doklad obdrží účastníci nejpozději v den konání semináře. V případě neúčasti se vložné nevrací, ale je možné poslat náhradníka (v tomto případě je nutné zaslat údaje o náhradníkovi).

Variabilní symbol bude zaslán společně s fakturou po objednávce školení na e-mail vysílající organizace. Objednávky provádějte níže.

Cena kurzu je 1.500,- Kč/účastník.

V případě přihlášení 5 a více účastníků z jedné organizace je cena 1.250,- Kč/účastník.

Objednávka kurzu

Prosíme o vyplnění všech položek. Pokud přihlašujete více účastníků, zašlete hromadně níže požadované informace na e-mail info@eduform.cz.

Pečujeme o osobu omezenou ve svépránosti

Obsah kurzu je zaměřen na problematiku opatrovnictví a omezení svéprávnosti z pohledu sociálních služeb. Může osoba omezená ve svéprávnosti podávat stížnosti? Podepisuje individuální plán péče? Může přebírat hotovost? Jaká je role opatrovníka ve vztahu k sociální službě? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovanců? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníků? A jaká je role sociální služby v kontextu opatrovnictví?

To jsou všechno otázky, se kterými se pracovníci v sociálních službách setkávají denně. Kurz v teoretické rovině vysvětluje jednotlivé pojmy, paragrafy a instituty s odkazem na praxi v sociální oblasti s důrazem na standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s právní úpravou svéprávnosti a opatrovnictví v zákoně č. 89/2012 Sb., novém občanském zákoníku v kontextu teorie a praxe v sociálních službách.

Účastníci získají základní orientaci v problematice opatrovnictví a svéprávnosti, porozumí základním pojmům, vědí, proč institut opatrovnictví vznikl a jak může osoby s duševní poruchou chránit. Účastníci kurzu disponují znalostmi, kdy může klient omezený ve svéprávnosti jednat samostatně, kdy je potřeba přivolat opatrovníka. Pracovník zná rozsah zastupování a výkonu opatrovnictví v návaznosti na práva a povinnosti opatrovníka/opatrovance. Absolventi též získají informaci o detenčním řízení v sociálních službách.