Standardy kvality

Základní vhled do problematiky standardů kvality sociálních služeb

ZÁKLADNÍ VHLED DO PROBLEMATIKY STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (akreditace MPSV)    

Cílem kurzu je předání souhrnných informací účastníkům o všech standardech kvality sociálních služeb, získání základního přehledu o nich, schopnost základní orientace v nich. Důraz je kladen nejen na jejich samotné pochopení, ale zejména na jejich praktické užívání, které se bez chápání jejich smyslu stává jen pouhým naplňováním povinného. Kurz je zaměřen též na požadavky inspekcí, poukazuje na jednotlivé pasáže standardů, na které se inspekce zaměřuje. U jednotlivých kritérií jsou diskutovány možnosti jejich naplnění s ohledem na druh sociální služby a cílovou skupinu.

Účastníci získají základní orientaci ve standardech kvality sociálních služeb. Znají pojmy jako kvalita sociální služby, pravidla pro poskytování sociální šlužby či povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu také vnímají jednotlivé standardy v kontextu jejich pracovní náplně a požadavků ze strany vedení a umí jednotlivé standardy správně aplikovat při samotném výkonu své profese.


Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2019/1320-SP/PC, časová dotace 8 hodin

Lektor: PhDr. Tomáš Laz

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Standardy 1-3:

 • Cíle a způsoby,
 • ochrana práv osob, lidská práva,
 • jednání se zájemcem o službu.

2. Standardy 4-6:

 • Smlouva o poskytování sociální služby,
 • individuální plánování,
 • dokumentace o poskytované sociální službě.

3. Standardy 7-9:

 • Stížnosti a příklady z praxe, 
 • návaznost poskytované sociální služby, 
 • personální zajištění.

4. Standardy 10-12:

 • Profesní rozvoj pracovníků,
 • místní a časová dostupnost,
 • informovanost o poskytované sociální službě.

5. Standardy 13-15:

 • Prostředí a podmínky,
 • nouzové a havarijní situace,
 • zvyšování kvality poskytované služby.

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnut školicí materiál. Cena platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.