Jak nebýt šťastný...

12.09.2019

Všichni se honíme za štěstím. Každý z nás ho vidí v něčem jiném. Kdo ho dosáhl. Kdo je šťastný? A kdo ne? Je zaručeně mnoho receptů na štěstí, ale žádný na neštěstí. Pojďmě to tedy obrátit, třeba nás recept na neštěstí přivede ke štěstí.Satan svolal celosvětový kongres démonů a vzal si úvodní slovo: "Musíme něco vymyslet. Lidé mají chrámy a kostely, modlí se, čtou moudré knihy a hledají svoji pravdivou a smysluplnou cestu. Naše věc se zdá být ztracena!"

"Co máme dělat? Jak to zastavíme?" volali démoni.

"To nedokážeme, ale připravíme lidi o čas," navrhl satan. "Rozleťte se po světě a zařiďte, aby byli všichni neustále zaneprázdněni nesmyslnými prkotinami. Aby utráceli a půjčovali si peníze, trávili kvůli tomu v práci víc a víc času a přemýšleli o tom ve dne v noci.

Zabraňte jim být se svými partnery, věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být laskavým útočištěm. Lákejte je, aby měli pořád dokola puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Ukazujte jim štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása, a znechutili si své protějšky. Postarejte se, aby byli každý večer tak unaveni, aby se nemohli milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku, byli vyřízení, aby se z cest a rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností "aktivního" odpočinku v zábavních parcích, multikinech a v hledištích stadionů. Hlavně je ale stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý."