Kvalita v sociálních službách

Standardy kvality sociálních služeb, jejich revize a implementace

Revize standardů kvality sociálních služeb, jejich implementace

Nabízíme revizi standardů kvality sociálních služeb. Revize znamená přehodnocení, přezkoumání, opětovné uvážení a následná změna něčeho. Jsme přesvědčeni, že je velmi důležitý pohled zvenčí, který může přinést nové pohledy na vytvořené metodiky. Umíme se na standardy kvality (dále jen SQ) podívat nejen pohledem nezávislé osoby, ale také pohledem uživatele, rodinného příslušníka či pracovníka. Co konkrétně nabízíme?                                                                                       

  • Analýza předložených standardů kvality                           distančně 

Studium aktuálních SQ včetně příloh. Studium a analýza SQ je nutná pro pochopení cílů a naplňování cílů organizace ve vztahu k uživatelům služby.                                                              

  • Doporučení pro úpravu SQ                                 distančně

Najít koncensus v úpravě SQ, který je "čitelný" jak pro zadavatele, uživatele, jeho rodinné příslušníky a pracovníky, je někdy těžké. Ale jsme přesvědčeni, že to umíme. Doporučení obsahují rady na úpravu SQ, kterým rozumí všichni výše uvedení.                                                                                                                                                                                                     

Úprava SQ                                                          distančně

Pokud nechcete ztrácet čas zapracováním doporučení, nechejte to prostě na nás. Zašlete nám SQ v editovatelné verzi, my vzájemně odsouhlasená doporučení aplikujeme do vašich manuálů.                                                                                                                                                                                                      Návštěva služby, pohovory s pracovníky      prezenčně

Není naším cílem hrát si na inspektory kvality, ale věříme, že právě pohovory s pracovníky mohou přinést spoustu odpovědí na základní otázky. Jsme přesvědčení, že SQ, u jejichž vzniku či revize jsou samotní uživatelé a pracovníci, se naplňují daleko snáz.


  • Představení navrhovaných změn pracovníkům    prezenčně

Pochopit smysl jakýchkoliv pravidel vede k jejich dodržování. Pravidla můžeme představit vybrané skupině pracovníků, popřípadě celému pracovnímu týmu. Věříme, že jejich naplňování je závislé na jejich přijetí - pochopení. A pravidla, která si stanoví sám pracovní tým, jsou pravidla, která jsou dodržována nejvíce.


  • Máte zájem o konzultaci nebo o cenovou kalkulaci?

Kontaktujte nás. Co nejdříve se Vám ozveme.

Úprava standardů kvality sociálních služeb s ohledem na doprovázení umírajících

Dříve nebo později jsou pobytové služby postaveny před otázku, jak kvalitně a zejména lidsky doprovodit uživatele a hlavně člověka v závěru života. Tématu doprovázení a paliativní péče se věnují naše vzdělávací kurzy. Avšak ani sebelepší kurz bez úprav pracovních manuálů (standardy kvality - dále jen SQ) je pouze kurzem. Zapracování obsahu kurzů do metodik práce s klientem v kombinaci s realizovanými kurzy vnese pracovníkům služby kvalitnější a zejména lidštější nástroj pro důstojné odcházení uživatelů služby. Co konkrétně nabízíme?

  • Analýza předložených SQ z pohledu doprovázení distančně

Studium aktuálních SQ včetně příloh. Studium a analýza SQ je nutná pro pochopení cílů a naplňování cílů organizace ve vztahu k uživatelům služby s ohledem na doprovázení v závěru života.

  • Doporučení pro úpravu SQ z pohledu doprovázení distančně

Najít koncensus v úpravě SQ, který je "čitelný" jak pro zadavatele, uživatele, jeho rodinné příslušníky a pracovníky, je někdy těžké. Představy rodiny a samotných uživatelů jsou mnohdy protichůdné. Ale jsme přesvědčeni, že umíme najít správný kompromis, který bude přínosný jak pro umírající, tak i pro pracovníky a rodinné příslušníky.

  • Úprava SQ                                                         distančně

Pokud nechcete ztrácet čas zapracováním doporučení, nechejte to prostě na nás. Zašlete nám SQ v editovatelné verzi, my vzájemně odsouhlasená doporučení aplikujeme do vašich manuálů. Vytvoříme Vám standardy "přátelské" doprovázení na sklonku života.

  • Kurzy zaměřené na poslední životní etapu    prezenčně

"Umírající lidé jsou těmi nejlepšími učiteli", prohlásila Kübler-Ross. Pracovník, který rozumí všem aspektům poslední životní etapy lidského života, je pracovníkem, který dokáže být zejména člověkem. Prostřednictvím našich akreditovaných kurzů předáváme pracovníkům nejen teoretické vědomosti, ale také praktické dovednosti. Kurzy jsou zaměřeny tak, aby si pracovníci osvojili mnohé dovednosti.

  • Představení navrhovaných změn pracovníkům prezenčně

Pochopit smysl jakýchkoliv pravidel vede k jejich dodržování. Pravidla můžeme představit vybrané skupině pracovníků, popřípadě celému pracovnímu týmu. Věříme, že jejich naplňování je závislé na jejich přijetí - pochopení. A pravidla, která si stanoví sám pracovní tým, jsou pravidla, která jsou dodržována nejvíce.


  • Máte zájem o konzultaci nebo o cenovou kalkulaci?

Kontaktujte nás. Co nejdříve se Vám ozveme.