Sluchová postižení - komunikace

Péče o osoby se sluchovým postižením

PÉČE O OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (akreditace MPSV)

Komunikace s osobami se sluchovými postižením je vždy velmi náročná, jak pro osobu vysílající sdělení, tak pro osobu přijímající sdělení. Kurz umožní účastníkům získat vhled do problematiky sluchového postižení, orientovat se v zásadách a odlišnostech komunikace s osobami neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými. Seznámí s možnostmi využití kompenzačních pomůcek. Zážitkovou formou si budou moci účastníci vyzkoušet simulaci sluchového postižení a problémy z něho vyplývající v každodenním životě. Bude motivací k tomu, aby se komunikaci a péči o tyto osoby nevyhýbali a byla pro ně snesitelná nebo až příjemná.

Účastníci získají obecný přehled o problematice sluchového postižení, budou seznámeni se základními pojmy této oblasti, možnostmi kompenzace sluchového postižení a získají dovednosti, jak předcházet nedorozuměním v komunikaci s osobami se sluchovým postižením.


Konkrétní informace ke kurzu:

Akreditace: MPSV ČR číslo A2019/1410-SP/PC/VP, časová dotace 8 hodin

Lektor: Bc. Noema Čapková

Termín konání: Dle vzájemné domluvy

Místo konání: Zařízení sociálních služeb

Program:

1. Úvod do problematiky:

 • Základní problematika
 • sluchová postižení v seniorském věku,
 • vymezení pojmů a typy postižení.

2. Základy komunikace:

 • Komunikace s nedoslýchavými, ohluchlými a neslyšícími,
 • respektování odlišností,
 • požadavky na úspěšnou komunikaci, předsudky.

3. Využití tlumočnické služby v praxi:

 • Usnadnění komunikace s neslyšícími, využití znakového jazyka

4. Seznamte se s hluchotou:

 • Zážitkové situace při ztížené komunikaci,
 • nácvik správných komunikačních dovedností.

5. Kompenzační pomůcky:

 • Legislativa a možnost jejich získání,
 • základní přehled pomůcek,
 • motivace k jejich využívání.

6. Osobní zkušenosti s péčí o osoby se sluchovými postižením:

 • Hledání možností řešení. 

Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnut školicí materiál. Cena platí při využití prostor objednatele, jeho dataprojektoru a projekčního plátna včetně elektrické kabeláže.

Osvědčení:

Dle požadavků ministerstva je osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu účastníkovi semináře vydáno v případě plné účasti.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.